R
Ü
T
L
Ü
K
Osmanlı ve Endüstri
Sanayi Devriminin Osmanlı Üzerindeki Etkileri
Sanayi Devrimi sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nda küçük atölyeler ortadan kalkmış işsizlik artmış, dış ticarette denge bozulmuştur. Osmanlı Devleti, XIX yüzyılının ortalarından itibaren Avrupa mallarının istilasına uğramıştır,...
Atatürk ve Endüstri
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonominin Durumu 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da büyük sorunlar bulunuyordu. İlkel şekilde sürdürülen tarımsal faaliyetler, dış borçlar, devlet gelirlerinin azlığı, yolların bakımsızlığı, kara ve deniz ...